กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0.00106,000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย9,199.080.000.0 %0.01,589.601,215.7523.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท9,310.3514,000.00-50.4 %0.01,584.58752.9552.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี0.000.000.0 %0.00.00931.950.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต0.007,332.580.0 %0.00.00642.200.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี0.0013,336.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 9,310 14,000 0.00 % 3,174 1,969 0.00 %