กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 93,956.2627,022.6271.2 %5.05,589.171,641.9170.6 %5.0
รวม 93,956 27,023 71.24 % 5,589 1,642 70.62 %