กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน0.0010,000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.กรุงเทพ ฯ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %