กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 134,561.70113,854.0015.4 %5.06,577.201,345.3679.5 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 0.0014,702.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 500,027.380.000.0 %0.0538.340.000.0 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 0.00129,141.000.0 %0.00.002,527.760.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง0.005,521.000.0 %0.00.00961.500.0 %0.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง100,392.4267,556.0032.7 %5.01,806.63487.3773.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำพิเศษมีนบุรี0.0060,038.000.0 %0.00.00659.670.0 %0.0
รวม 234,954 181,410 0.00 % 8,384 1,833 0.00 %