สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)174,821.19178,556.00-2.1 %0.07,993.582,930.9063.3 %5.0
รวม 174,821 178,556 -2.14 % 7,994 2,931 63.33 %