กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมการทหารช่าง(กช.)0.000.000.0 %0.00.00259,029.590.0 %0.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)147,488.230.000.0 %0.07,496.444,957.7533.9 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)27,246.730.000.0 %0.01,657.350.000.0 %0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)105,114.950.000.0 %0.06,242.640.000.0 %0.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)0.00326,617.000.0 %0.00.003,969.000.0 %0.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.006,776.500.0 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,124,163.400.000.0 %0.030,052.210.000.0 %0.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)164,418.840.000.0 %0.06,208.250.000.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)0.000.000.0 %0.00.006,490.400.0 %0.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ทภ.๓ และ มทบ.390.000.000.0 %0.00.006,880.450.0 %0.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)512,879.84305,342.6640.5 %5.022,937.210.000.0 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กลุ่ม รพ.ทภ.20.000.000.0 %0.00.005,765.050.0 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.101,407.4231,767.9668.7 %5.02,471.112,701.00-9.3 %0.0
กสษ.2 กส.ทบ.84,144.2727,035.0067.9 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,622,755.80800,524.4450.7 %5.061,465.1122,300.7563.7 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายสุรสิงหนาท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
นสศ. พื้นที่ ช.ม.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
นสศ. พื้นที่ น.ม.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
นสศ. พื้นที่ พ.ล.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บชร.10.000.000.0 %0.000.000.0 %
บชร.20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.47,182.8010,944.0076.8 %5.01,180.421,229.20-4.1 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.0.004,622.420.0 %0.00.00648.000.0 %0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)188,892.5890,247.0052.2 %5.07,312.546,003.3517.9 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พัน.สต.กส.ทบ.109,776.560.000.0 %0.02,785.310.000.0 %0.0
พัน.สท.38,066.5520,547.9646.0 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)372,774.4471,705.0180.8 %5.020,814.640.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 310.000.000.0 %0.000.000.0 %
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มณฑลทหารบกที่ 360.00480,831.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )416,181.97114,477.6272.5 %5.09,694.150.000.0 %0.0
มทบ.11 และ นขต.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.150.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)200,670.5552,869.6073.7 %5.06,112.680.000.0 %0.0
มทบ.22817,969.75299,623.9763.4 %5.018,130.2010,665.0041.2 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)495,096.53103,829.3079.0 %5.011,215.695,332.9052.5 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)0.00144,194.300.0 %0.00.003,638.250.0 %0.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)0.0067,394.720.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)0.0079,115.000.0 %0.00.003,523.500.0 %0.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)0.00102,967.080.0 %0.00.002,554.850.0 %0.0
มทบ.3100.000.000.0 %0.00.007,300.000.0 %0.0
มทบ.320.000.000.0 %0.00.00734.100.0 %0.0
มทบ.340.00119,175.000.0 %0.00.003,118.250.0 %0.0
มทบ.350.000.000.0 %0.00.007,832.050.0 %0.0
มทบ.370.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.12 รอ. และ นขต.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)108,551.7633,100.8569.5 %5.02,364.000.000.0 %0.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)0.0059,709.900.0 %0.00.003,234.500.0 %0.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)0.000.000.0 %0.00.005,994.500.0 %0.0
ร.31 รอ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)130,789.790.000.0 %0.08,407.973,061.7063.6 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รพ.ของ ทภ.10.000.000.0 %0.000.000.0 %
รพ.รร.จปร.127,927.2550,602.0060.4 %5.0582.960.000.0 %0.0
รร.กส.กส.ทบ.0.000.000.0 %0.00.001,310.350.0 %0.0
รร.ขส.ขส.ทบ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รร.พธ.พธ.ทบ.0.000.000.0 %0.00.001,377.500.0 %0.0
รร.ส.สส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก0.0094,000.000.0 %0.00.00469.650.0 %0.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศสท.กส.ทบ.150,086.4552,789.5064.8 %5.08,537.652,210.8574.1 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 854,239.810.000.0 %0.036,808.3711,444.7568.9 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)0.000.000.0 %0.00.0024,274.100.0 %0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)73,710.7028,074.0061.9 %5.07,514.152,552.2566.0 %5.0
รวม 5,358,299 2,093,481 0.00 % 184,390 76,430 0.00 %