กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 0.0076,589.800.0 %0.00.001,167.100.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน29,293.9624,776.3215.4 %5.02,606.17518.7580.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น0.0040,415.000.0 %0.00.00641.160.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี117,223.5323,232.0080.2 %5.01,376.45596.5756.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา0.0042,638.000.0 %0.00.00832.310.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี44,661.1120,967.2053.1 %5.02,175.74215.1390.1 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี754,045.00771,000.00-2.2 %0.05,157.192,729.3047.1 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่83,068.980.000.0 %0.04,288.66417.9590.3 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี0.00104,120.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี118,785.82112,823.005.0 %2.51,421.941,266.2810.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี160,372.4147,681.6070.3 %5.02,674.191,006.3162.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี0.00103,428.000.0 %0.00.001,070.750.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี115,345.81126,476.00-9.6 %0.03,826.70854.6877.7 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี0.001,400,536.000.0 %0.00.001,418.500.0 %0.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง41,867.3318,576.0055.6 %5.01,775.31193.6589.1 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน849,045.13761,746.0010.3 %5.05,229.491,449.9972.3 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์174,424.52299,506.00-71.7 %0.01,661.701,454.4512.5 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันประสาทวิทยา307,918.06455,017.00-47.8 %0.01,779.06526.5470.4 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา46,720.3650,000.00-7.0 %0.0422.44151.8564.1 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ300,288.38339,785.00-13.2 %0.04,299.15766.6182.2 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 3,059,992 3,051,586 0.00 % 38,694 12,148 0.00 %