กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,436.3223,834.00-77.4 %0.03,526.91318.2391.0 %5.0
รวม 13,436 23,834 0.00 % 3,527 318 0.00 %