กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 178,072.45182,010.89-2.2 %0.06,993.041,673.0676.1 %5.0
รวม 178,072 182,011 -2.21 % 6,993 1,673 76.08 %