กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 0.00129,000.000.0 %0.00.003,360.150.0 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ51,931.2935,000.0032.6 %5.0445.82758.55-70.1 %0.0
รวม 51,931 35,000 0.00 % 446 759 0.00 %