กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง225,445.480.000.0 %0.010,175.99681.7793.3 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 10,176 682 93.30 %