กรมศุลกากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศุลกากร605,786.38672,102.00-10.9 %0.020,262.625,078.4374.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 605,786 672,102 0.00 % 20,263 5,078 0.00 %