สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน181,752.52253,000.00-39.2 %0.06,311.431,054.6783.3 %5.0
รวม 181,753 253,000 -39.20 % 6,311 1,055 83.29 %