สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สป.พม. สสว 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %