กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี71,022.7211,526.3583.8 %5.02,897.240.000.0 %0.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 4,051.804,161.35-2.7 %0.02,835.13800.2571.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี16,611.4612,510.0024.7 %5.0945.160.000.0 %0.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ8,436.796,792.3819.5 %5.02,533.77810.0068.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา6,920.697,462.50-7.8 %0.02,529.441,284.1049.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง29,522.7514,139.0952.1 %5.02,915.951,376.7252.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา7,030.358,771.40-24.8 %0.02,410.401,420.7241.1 %5.0
รวม 143,597 65,363 0.00 % 13,225 5,692 0.00 %