กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ136,569.3445,164.0066.9 %5.05,073.270.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี0.003,758.000.0 %0.00.00144.050.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,261.818,767.92-168.8 %0.02,468.73728.2570.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย5,734.866,324.81-10.3 %0.01,152.06303.1373.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,280.965,194.11-58.3 %0.03,466.91588.6483.0 %5.0
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)6,993.536,116.0012.5 %5.0876.82382.2356.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,069.5311,871.4921.2 %5.02,111.43584.0072.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง12,608.482,006.0084.1 %5.02,052.620.000.0 %0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี28,103.0910,314.9063.3 %5.02,450.11398.4483.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี20,643.1126,707.00-29.4 %0.01,214.39579.2452.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี20,038.3420,325.00-1.4 %0.01,070.78659.6338.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี26,299.5823,754.009.7 %4.51,241.04763.8038.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี0.002,226.660.0 %0.00.00466.450.0 %0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง18,888.8319,630.00-3.9 %0.01,173.61389.3366.8 %5.0
รวม 297,491 186,175 0.00 % 17,226 5,377 0.00 %