กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง236,813.94330,681.00-39.6 %0.09,622.573,400.1364.7 %5.0
รวม 236,814 330,681 -39.64 % 9,623 3,400 64.67 %