กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน194,489.81188,616.003.0 %1.59,835.180.000.0 %0.0
รวม 194,490 188,616 3.02 % 0 0 0.00 %