กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,841.452,270.00-23.3 %0.0401.140.9599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,451.79515.0064.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3779.79444.0043.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 4,073 3,229 0.00 % 401 1 0.00 %