กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี0.0010,608.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์16,096.315,183.4867.8 %5.02,451.50503.6479.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง28,692.247,034.0075.5 %5.02,872.85772.8873.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค29,389.060.000.0 %0.01,420.420.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น6,222.361,144.5081.6 %5.02,351.37548.2876.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม0.005,780.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี17,363.170.000.0 %0.01,446.590.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา12,237.390.000.0 %0.02,968.730.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา10,434.597,510.9328.0 %5.01,639.37190.0088.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)45,835.286,092.0086.7 %5.03,871.89625.9283.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต64,182.097,023.0089.1 %5.01,586.06726.3154.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 59,701.3016,377.0072.6 %5.04,052.26939.7176.8 %5.0
รวม 231,164 50,365 0.00 % 18,825 4,307 0.00 %