กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน119,367.420.000.0 %0.05,983.131,569.8673.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.00.00510.840.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,762.841,740.001.3 %0.51,532.17449.4270.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร0.001,407.000.0 %0.00.00657.190.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 991.802,800.00-182.3 %0.02,262.021,070.9452.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี0.001,258.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา0.001,970.000.0 %0.00.00591.930.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,465.660.000.0 %0.01,850.99939.3349.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,121.042,008.00-79.1 %0.02,436.42662.1272.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,584.501,070.0032.5 %5.01,697.700.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,303.441,311.00-0.6 %0.02,533.56741.3470.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,880.071,557.0045.9 %5.03,164.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด722.051,121.10-55.3 %0.01,157.9654.6595.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,177.341,505.50-27.9 %0.02,760.450.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก846.97938.00-10.7 %0.01,041.810.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม0.00973.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,146.961,973.00-72.0 %0.02,163.86686.0068.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,033.610.000.0 %0.0663.730.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,275.613,384.00-165.3 %0.01,471.281,207.6717.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน932.838.5599.1 %5.02,318.601,051.0754.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี0.002,272.800.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,198.290.000.0 %0.0978.760.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,041.18561.0046.1 %5.01,291.38477.2963.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง0.002,818.500.0 %0.00.00413.290.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร0.001,965.600.0 %0.00.00496.770.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก886.541,940.50-118.9 %0.02,246.93630.9071.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี862.712,733.00-216.8 %0.01,708.30222.0087.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์859.171,625.79-89.2 %0.02,430.19443.2081.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,069.291,785.60-67.0 %0.01,765.38398.3477.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,522.243,360.00-120.7 %0.0553.10304.6844.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม0.001,333.500.0 %0.00.00421.550.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.00644.320.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร875.631,185.50-35.4 %0.01,413.370.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,336.841,070.7319.9 %5.01,475.41434.8670.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด0.001,456.000.0 %0.00.00478.320.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง0.006.470.0 %0.00.00489.630.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี0.003,331.000.0 %0.00.00323.700.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,000.602,188.00-118.7 %0.01,716.430.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง0.001,611.000.0 %0.00.001,051.290.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,322.782,215.20-67.5 %0.01,492.290.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย781.971,298.00-66.0 %0.02,307.13704.1569.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ856.60893.30-4.3 %0.02,037.09298.1085.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร0.001,202.070.0 %0.00.00672.700.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,524.413,098.50-103.3 %0.01,899.36731.3661.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล2,012.573,099.90-54.0 %0.01,113.39490.2056.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ0.003,415.000.0 %0.00.00425.470.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม896.850.000.0 %0.0473.98394.2116.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร0.002,900.000.0 %0.00.00489.010.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,727.901,571.009.1 %4.51,323.24455.5065.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,014.921,803.30-77.7 %0.0647.95205.2868.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย0.002,160.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,166.81585.5049.8 %5.01,604.450.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี0.000.000.0 %0.00.00846.140.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,009.80891.0011.8 %5.01,950.61708.7263.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย0.003,353.760.0 %0.00.00568.890.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.00.0011,400.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,108.091,533.30-38.4 %0.0820.09578.5929.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี777.302,336.95-200.6 %0.02,337.44903.0261.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์635.900.000.0 %0.01,974.210.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี773.191,419.30-83.6 %0.01,862.84396.6378.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,172.672,512.0020.8 %5.02,773.141,164.1058.0 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,733.696,093.00-63.2 %0.02,490.99343.1586.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,883.014,162.00-121.0 %0.01,241.69199.4483.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,184.008,908.24-179.8 %0.01,214.27446.8963.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี0.008,339.400.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,410.984,328.801.9 %0.51,539.83924.1640.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,001.756,567.74-9.4 %0.03,247.17604.2681.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง0.0012,694.000.0 %0.00.00967.900.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,362.820.000.0 %0.0853.42836.951.9 %0.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,677.583,913.0016.3 %5.03,159.301,301.2958.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช10,947.080.000.0 %0.02,380.540.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,645.467,662.24-64.9 %0.01,295.811,061.7518.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา0.004,732.630.0 %0.00.00866.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง0.0011,465.640.0 %0.00.00697.250.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ4,763.820.000.0 %0.0962.540.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์0.0010,062.940.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,111.100.000.0 %0.02,163.721,468.2532.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี7,766.08582.0092.5 %5.01,691.201,315.0022.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,500.5211,806.93-12.4 %0.02,606.731,168.8855.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,142.8929,114.36-92.3 %0.01,540.461,017.7033.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,705.3015,679.006.1 %3.01,115.27542.2951.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท17,548.200.000.0 %0.01,145.50598.1747.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,270.8518,079.56-76.0 %0.01,361.111,192.8512.4 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 131,371 176,020 0.00 % 81,393 31,395 0.00 %