สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี654,889.81410,036.0037.4 %5.06,861.721,150.0183.2 %5.0
รวม 654,890 410,036 37.39 % 6,862 1,150 83.24 %