สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม156,514.81148,596.005.1 %2.55,783.021,015.1282.4 %5.0
รวม 156,515 148,596 5.06 % 5,783 1,015 82.45 %