กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า101,967.28143,000.00-40.2 %0.05,829.9254,236.30-830.3 %0.0
รวม 101,967 143,000 -40.24 % 5,830 54,236 -830.31 %