กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า121,940.89143,000.00-17.3 %0.07,268.193,730.0048.7 %5.0
รวม 121,941 143,000 -17.27 % 7,268 3,730 48.68 %