กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 576,166.63421,505.0026.8 %5.010,429.258,552.4318.0 %5.0
รวม 576,167 421,505 26.84 % 10,429 8,552 18.00 %