กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน123,158.89148,330.00-20.4 %0.05,851.811,019.8882.6 %5.0
รวม 123,159 148,330 -20.44 % 5,852 1,020 82.57 %