กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง260,009.69617,975.00-137.7 %0.015,272.4618,129.60-18.7 %0.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)13,170.9927,583.00-109.4 %0.04,301.245,253.50-22.1 %0.0
รวม 273,181 645,558 -136.31 % 19,574 23,383 -19.46 %