กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง502,996.38539,648.00-7.3 %0.015,272.4618,129.60-18.7 %0.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)15,251.2124,879.00-63.1 %0.04,310.475,253.50-21.9 %0.0
รวม 518,248 564,527 -8.93 % 19,583 23,383 -19.41 %