กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท256,377.38257,559.00-0.5 %0.09,125.434,848.2246.9 %5.0
รวม 256,377 257,559 -0.46 % 9,125 4,848 46.87 %