กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท281,480.97257,559.008.5 %4.09,125.434,848.2246.9 %5.0
รวม 281,481 257,559 8.50 % 9,125 4,848 46.87 %