กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์357,129.66265,294.0025.7 %5.06,345.821,325.7079.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย285,576.78281,000.001.6 %0.51,206.50183.3084.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา10,075.802,407.0076.1 %5.032.9715.0054.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย317,585.03255,000.0019.7 %5.01,679.693,519.75-109.5 %0.0
สำนักข่าว18,428.6170,000.00-279.8 %0.05,594.532,564.5054.2 %5.0
รวม 988,796 873,701 11.64 % 14,860 7,608 48.80 %