กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ205,627.55178,755.4713.1 %5.06,730.405,756.8614.5 %5.0
รวม 205,628 178,755 13.07 % 6,730 5,757 14.46 %