กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 292,438.91181,852.0037.8 %5.013,155.7011,895.049.6 %4.5
รวม 292,439 181,852 37.82 % 13,156 11,895 9.58 %