กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 119,705.52126,703.00-5.8 %0.05,998.762,694.1555.1 %5.0
รวม 119,706 126,703 -5.85 % 5,999 2,694 55.09 %