กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 415,309.59287,124.0030.9 %5.05,536.02850.0084.6 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,753.66948.0045.9 %5.067.9950.0626.4 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,749.40253.0085.5 %5.053.7250.366.3 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,769.51687.0061.2 %5.082.9314.8482.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,776.96359.0079.8 %5.093.9154.2542.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,922.99670.0077.1 %5.065.9588.73-34.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,614.10328.0079.7 %5.062.12224.55-261.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,724.53395.0077.1 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,240.73850.0031.5 %5.024.301.0095.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,634.081.0099.9 %5.022.3222.001.4 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,209.981,487.00-22.9 %0.017.4130.00-72.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,970.075,984.29-101.5 %0.052.88135.80-156.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,356.73416.0087.6 %5.068.0670.00-2.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,687.72676.0059.9 %5.050.09135.19-169.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,063.29807.0060.9 %5.067.9726.6660.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,782.79387.0078.3 %5.034.6352.67-52.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,752.10250.3385.7 %5.038.4571.05-84.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,822.41424.0076.7 %5.051.5486.45-67.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,167.43369.0068.4 %5.038.9249.50-27.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,698.481,021.0039.9 %5.053.7962.35-15.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,528.081.0099.9 %5.061.4974.10-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,756.647,764.00-181.6 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี2,072.211,082.0047.8 %5.053.0868.46-29.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,698.48653.0061.6 %5.055.7686.84-55.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,667.32922.0044.7 %5.069.2861.3311.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,240.11660.0070.5 %5.058.2183.43-43.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,619.381.0099.9 %5.058.6468.39-16.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,194.88187.0084.3 %5.041.8059.79-43.0 %0.0
รวม 465,784 314,707 32.44 % 6,986 2,580 63.07 %