สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน110,266.7648,108.8456.4 %5.05,223.35273.1594.8 %5.0
รวม 110,267 48,109 56.37 % 5,223 273 94.77 %