กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ98,979.0933,300.0066.4 %5.05,276.50575.0089.1 %5.0
รวม 98,979 33,300 66.36 % 5,277 575 89.10 %