กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน103,188.0326,553.0074.3 %5.05,457.852,028.8362.8 %5.0
รวม 103,188 26,553 74.27 % 5,458 2,029 62.83 %