สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน115,409.8060,517.0047.6 %5.05,564.16897.4983.9 %5.0
รวม 115,410 60,517 47.56 % 5,564 897 83.87 %