สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์191,805.95105,385.1345.1 %5.05,511.001,134.1479.4 %5.0
รวม 191,806 105,385 45.06 % 5,511 1,134 79.42 %