กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ226,173.450.000.0 %0.06,705.391,863.3572.2 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 6,705 1,863 72.21 %