กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน176,982.02156,630.1311.5 %5.07,021.184,286.0039.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)ไม่ครบ6,660.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,897.66ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,114.115,504.4339.6 %5.0803.711,353.11-68.4 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,288.083,974.99-20.9 %0.0987.341,987.21-101.3 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี3,031.741,037.4065.8 %5.0516.18676.40-31.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,937.29960.0067.3 %5.0603.601,407.90-133.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,417.66719.0070.3 %5.01,041.511,088.25-4.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,819.20632.0077.6 %5.0710.79318.9055.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,922.71659.0077.5 %5.0680.54778.09-14.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,713.46939.3065.4 %5.0732.661,283.30-75.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,668.28505.0081.1 %5.0719.441,232.00-71.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,713.25492.0081.9 %5.0692.32280.5759.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,795.901,364.9551.2 %5.0842.992,183.57-159.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,467.44155.0095.5 %5.0257.981,163.75-351.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,620.34331.0087.4 %5.0587.111,540.35-162.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย2,515.89307.0087.8 %5.0638.45756.05-18.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพรไม่ครบ457.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ927.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,797.67654.0076.6 %5.0395.84210.9046.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา609.281,119.00-83.7 %0.0666.761,758.45-163.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,475.95975.0060.6 %5.0193.42708.70-266.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรีไม่ครบ660.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ468.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี502.82689.00-37.0 %0.0176.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,690.94818.0069.6 %5.0145.97424.65-190.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก3,016.052,079.0031.1 %5.0745.821,136.19-52.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลาไม่ครบ747.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ755.25ประเมินไม่ได้0.0
รวม 235,100 180,545 0.00 % 18,984 24,574 0.00 %