กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 135,088.0295,409.3329.4 %5.05,573.54669.6288.0 %5.0
รวม 135,088 95,409 29.37 % 5,574 670 87.99 %