กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า236,323.52245,889.13-4.0 %0.06,749.162,378.0964.8 %5.0
รวม 236,324 245,889 -4.05 % 6,749 2,378 64.76 %