กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า269,361.69245,889.138.7 %4.06,749.162,378.0964.8 %5.0
รวม 269,362 245,889 8.71 % 6,749 2,378 64.76 %