กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ209,613.91203,747.722.8 %1.06,549.061,902.8970.9 %5.0
รวม 209,614 203,748 2.80 % 6,549 1,903 70.94 %