สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย355,026.56226,390.0036.2 %5.012,742.986,663.7747.7 %5.0
รวม 355,027 226,390 36.23 % 12,743 6,664 47.71 %