กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 570,950.44466,916.0018.2 %5.012,333.399,216.0025.3 %5.0
รวม 570,950 466,916 18.22 % 12,333 9,216 25.28 %