กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 231,230.95165,261.9128.5 %5.07,011.805,427.9122.6 %5.0
รวม 231,231 165,262 28.53 % 7,012 5,428 22.59 %