กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง243,299.52364,705.00-49.9 %0.011,079.6013,136.14-18.6 %0.0
รวม 243,300 364,705 -49.90 % 11,080 13,136 -18.56 %