กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 361,058.59150,389.0058.3 %5.07,630.884,920.0035.5 %5.0
รวม 361,059 150,389 58.35 % 7,631 4,920 35.53 %