กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม108,552.1229,678.0072.7 %5.05,163.94859.2683.4 %5.0
รวม 108,552 29,678 72.66 % 5,164 859 83.36 %