สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม174,872.16160,215.418.4 %4.06,583.452,655.7959.7 %5.0
รวม 174,872 160,215 8.38 % 6,583 2,656 59.66 %