สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม177,285.52160,215.419.6 %4.56,583.452,655.7959.7 %5.0
รวม 177,286 160,215 9.63 % 6,583 2,656 59.66 %